Коллеги - педагогический журнал Казахстана

Учительские университеты

Главная » Статьи » В помощь учителю » Английский язык

«Colors in our life»
Балабекова Молдир Айткалиевна
КГКП "Дворец детей и юношества", город Жезказган, Казахстан
педагог дополнительного образования

Методическая разработка урока английского языка на тему:
«Colors in our life»

Slide1
Slide 2
Группа: ІБ
Тема:“Colors in our life”
Вид урока: обобщающий урок
Тип урока: смешанный
Межпредметная связь: казахский язык, руский язык, ИЗО, естествознание
Оформление: дидактический материал, видеоролик, раздаточные карточки, оформление кабинета цветными шарами.
Slide 4
Цели:
Учебные:Пополнить словарный запас воспитанников с помощью выполнения ряда упражнений; изучить использование форм глагола “to be” в предложениях; рассмотреть варианты ответов на общие вопросы.
Воспитательные:формировать бережное, отношение, гуманность к окружающей среде и животным; пробудить интерес к изучению английского языка при помощи игр и песен на английском языке.
Развивающие:обучить и развивать правильное произношение дифтонгов и трифтонгов; развивать у воспитанников логическое мышление.
Задачи:
- повторить настоящее простое время в английском языке;
- фонетическая зарядка;
- түстердің ағылышын тіліндегі аудармаларымен таныстыру;
- дать определение глаголу “to be”, различить его производные формы;
- выполнять упражнения на основе игр.

Ход урока:

І. Организационный момент (2 мин)
Slide 5

Teacher: Good morning, dear children! How are you today? Glad to see you!
- Who is on duty today?
- Tell us please, what is the date today?
- What is the day today?
- Who is absent ?
Thank’s a lot! Ok, let’s start our lesson! Мұғалім:Сәлеметсіңдер ме, балалар! Қал жағдайларың жақсы ма? Сендерді көргеніме қуаныштымын!
- Бүгін кім кезекші?
- Бүгін нешесі?
- Бүгін қандай күн?
- Сабағымызда кім жоқ?
Көп рахмет! Олай болса, сабағымызды бастайық! Педагог:Здравствуйте, дети! Как ваши дела? Я очень рада видеть вас.
- Кто сегодня дежурный?
- Какое сегодня число?
- Какой сегодня день недели?
- Кого нет?
Тогда начнем наш урок!

ІІ. Фонетическая зарядка (3 мин)
Slide 6
Dear friends, now we’ll repeat our little poem with verbs, which we have studied last time. Балалар, қазір біз өткен сабақта үйренген етістіктерімізді мына кішкене өлең шумағымен қайталайық! Ребята, сейчас мы с помощью этого стишка повторим глаголы, которые мы изучали на прошлом занятии.

One! Eat your bun!
Two! Look at the kangaroo!
Three! look at the bee!
Four! Open the door!
Five! Go to drive!
Six! Take the sticks!
Seven! Count to eleven!
Eight! Stop and wait!
Nine! You are fine!
Ten! Say it all again!
Eleven and twelve! We are very well!

ІІІ. Проверка домашнего задания(5 мин)
Slide 7
Very good! You’re well! So, let’s check the hometask!What was your hometask? Who wants to answer? Өте жақсы! Жарайсыңдар! Сонымен, үй тапсырмасын тексерейік! Үйге қандай тапсырма берілді? Кім жауап береді? Отлично! Молодцы! Итак, проверим домашнее задание. Какое задание было задано на дом? Кто будет отвечать?
Find the verbs in the text!
Мәтіннің ішінен етістіктерді табыңдар!
Найдите глаголы в тексте!
-What is this?
- This is an elephant. It is big. It is grey. It is a wild animal. The elephant lives in the jungle. Elephant has four legs, two big ears. He eats grass. He can’t fly and jump. But he can run.
Slide 8

ІV. Ознакомление с новой темой (10 мин)
Slide 9
Dear pupils, do you like interesting journeys? So, let’s start to travel in this interesting rainbow world! Look here! What is it? Yes, of course, these are balloons! Do you know their colors? (red, blue, green, yellow, pink, purple, white, black, brown, orange). Балалар, сендер қызықты саяхаттарды ұнатасыңдар ма? Олай болса, бүгін біз мына түрлі – түсті ғажайыптар әлеміне саяхат жасайық! Мына жерге қараңдар! Бұл не нәрселер? Иә, бұл түрлі – түсті шарлар екен! Олардың түстері қандай? (қызыл,көк, сары, жасыл, қызғылт, күлгін, ақ, қара, қоңыр, қызғылт сары). Ребята, а вам нравится путешествовать? Тогда, мы сегодня с вами отправимся в путешествие в эту разноцветную, волшебную страну! Посмотрите сюда! Что это? Да, это разноцветные шары! Какого цвета эти шары? (красный, синий, зеленый, розовый, фиолетовый, белый, черный, коричневый, оранжевый).
Look at the TV-set! Repeat the words!
Теледидар экранына назар аударып, сөздерді қайталаңдар!
Обратите внимание на экран телевизора и повторите слова!
Приложение 1 (видеоролик)

Slide 10
Red- Қызыл Красный Green- жасыл Зеленый
Blue- Көк Синий Pink- қызғылт Розовый
Yellow- сары Желтый Purple- күлгін Фиолетовый
White- ақ Белый Brown- Қоңыр Коричневый
Black - қара Черный Orange - Қызғылт сары Оранжевый

Біздің ортамызда түстер туралы тақпақтарды үйлерінен жаттап, дайындалып келген балалар бар екен. Ортаға шығып, тақпақтарыңды айтып берулеріңді сұраймыз!
Среди нас есть дети, которые подготовились дома и выучили несколько стихотворении на английском языке.
1 ученик:
Red and orange,green and blue
Shiny yellow, purple too.
All the colors that we know
Live up in the rainbow.
Red and orange, green and blue
Shiny yellow, purple too.
2 ученик:
Yellow is a star
Yellow is the Sun
Yellow is the Moon
When the day is done.
3 ученик:
Orange is a carrot
Yellow is a pear
Green is the grass
And brown is the bear
Purple is a plum
Blue is the sky
Black is a witches hat
And red is cherry pie!
4ученик:
Blue is the ocean
Blue is the sky
Blue are the blueberries
I put into the pie.
5ученик:
Orange is an orange
Orange is a carrot
Orange is a color
Of the beak of parrot.
6ученик:
Rainbow purple
Rainbow blue
Rainbow green and yellow too.
Rainbow orange
Rainbow red
Rainbow colors on my head.

Slide 11
You’re very good, my friends! We’ve learnt all the color names in English. Now, we have to study how to use them in our sentences. In English we use the verb “to be” between the nouns and adjectives, when we want to show the condition of the object. The third form of the verb “to be” is “is”.
For example, This balloon is red. Slide 11
Жарайсыңдар, балалар! Ағылшын тіліндегі түстердің атауларын жаттап алдық. Енді бізге оларды сөз тіркестері мен сөйлемдерде қолданып үйрену керек. Ағылшын тілінде кез келген заттың, адамның келбетін, түр – түсін, сипатын айтқанда зат есім мен сын есімнің ортасында “to be” етістігі жазылады. Оның 3-ші жақтағы формасы “is” деп жазылады.
Мысалы, This balloon is red. Slide 11
Молодцы, ребята! Мы выучили названия цветов на английском языке. Теперь нам надо научиться употреблять их в словосочетаниях и предложениях. Чтобы описать предмет по качеству или цвету, в английском языке между подлежащим и определением ставится глагол “to be”. А его форма 3го лица
“is”. Например, This balloon is red.


V. Практическая часть (20 мин)
5.1. Complete the sentences
Сөйлемдерді аяқта
Закончите предложения

5.2. Read the text and translate it
Мәтінді оқып, аудар
Прочитайте текст и переведите
Slide 12

5.3. Game “RAINBOW”
Кемпірқосақ ойыны
Игра «Радуга»
Slide 13
Dear friends, now we’ll play the interesting game. At first we must divided into two groups – “greens” and “yellows”. So, look at the blackboard! What can you see on it? Yes, it’s a rainbow! Colorful rainbow! Now each group must write the names of the colors into the slices of the rainbow. Each slice must be written by one pupil. The winner will be they, who completed writing in time. Балалар қазір біз екі топқа бөлініп, ойын ойнайық! Бірінші топ – жасылдар, ал екінші топ оқушылары – сарылар болып екіге бөлінейік!
Ал енді, тақтаға назар аударыңдар! Не нәрсе көріп тұрсыңдар? Иә, бұл кемпірқосақ! Кемпірқосақтың түстері қандай тамаша! Қазір сендер топ болып, кемпірқосақтың түстерінің атауларын оның жолақтарының ішіне жазуларың керек. Әр жолақты бір – бір оқушыдан шығып жазып толтырамыз. Бірінші болып аяқтаған топ жеңіске жетеді. Ребята, сейчас мы разделимся на 2 команды! Первая команда – «зеленые», а вторая – «желтые». Обратите внимание на доску! Что вы видите на доске? Да! Это радуга! Какие радужные цвета у этой радуги. Сейчас вы должны будете написать названия цветов радуги на английском языке. С каждой команды выходит по одному ученику чтобы написать цвет полосы радуги. Победит та команда, которая закончит первым.

5.4. Write about the pictures
Суреттерді сипаттап жаз
Опишите картинки
(Приложение 2а, 2б, 2в, 2г)
Slide 14

VI. Заключительный этап (5 мин)
Slide 15
А) Домашнее задание:выучить цвета на английском языке; описать фрукты;
ағылшын тіліндегі түстердің атауларын жаттап келу; жеміс жидектердің түстерін сипаттап жазу.
Б) Оценивание:
Сабақты бастан аяғына дейін қорытындылап, оқушыларды түстермен бағалау.
Slide 16
Рефлексия:дети делятся друг с другом полученной информацией и эмоциями.
оқушылар сабақтан алған әсерлерімен бөліседі.
Категория: Английский язык | Добавил: 555 (2016-02-04) E
Просмотров: 309 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Понедельник, 2018-01-22, 2:54 PM
Приветствую Вас Гость

Форма входа

Категории раздела

Русский язык и литература [1543]
Школьный психолог [529]
История [748]
Опыт [520]
Научная кафедра [224]
Воспитание души [239]
Мастер-класс [229]
Семья и школа [182]
Компьютер-бум [258]
Английский язык [828]
Великие открытия [24]
Университет здоровья [132]
Математика [1215]
Химия [389]
Классному руководителю [665]
Биология [597]
Думаем, размышляем, спорим [99]
Казахский язык и литература [1835]
Краеведение [96]
Начальная школа [4056]
Беседы у самовара [19]
Мировая художественная культура [42]
Новые технологии в обучении [388]
Сельская школа [78]
Профильное обучение [79]
Демократизация и школа [27]
Физика [307]
Экология [188]
Дошколенок [1621]
Особые дети [293]
Общество семи муз [60]
Школа и искусство
Уроки музыки [649]
Авторские разработки учителя музыки СШ № 1 г. Алматы Арман Исабековой
География [478]
Мой Казахстан [238]
Школьный театр [74]
Внеклассные мероприятия [1222]
Начальная военная подготовка, гражданская оборона, основы безопасности жизнедеятельности [100]
ИЗО и черчение [223]
Физическая культура [554]
Немецкий язык [55]
Технология [306]
Самопознание [415]
Профессиональное образование [114]
Школьная библиотека [85]
Летний лагерь [18]
Дополнительное образование [44]
Педагогические программы [13]

Социальные закладк

Поиск

Друзья сайта

Академия сказочных наук

  • Театр.kz

  • /li>
  • Статистика

    Рейтинг@Mail.ru