Коллеги - педагогический журнал Казахстана

Учительские университеты

Главная » Статьи » В помощь учителю » Математика

Тақырып: Векторлардың скалярлық көбейтіндісі.
«М.Әуезов атындағы орта мектеп» КММ
Разина Камаргул Муратовна- математика пәні мұғалімі
9 сынып. Геометрия
Тақырып: Векторлардың скалярлық көбейтіндісі.
Білімділік: Векторлық скалярлық көбейтіндісінің анықтамасы, а ̅^2=⌈а ̅ ⌉^2 теңдігін, векторлардың скалярлық көбейтіндісінің геометриялық мағынасын, векторлардың перпендикулярлық белгісін білу; координаторлары берілген векторлардың скалярлық көбейтіндісін, векторлар арасындағы бұрыштың шамасын таба алу, скалярлық көбейтінді туралы теореманы дәлелдей алу.
Дамытушылық: Өтілген тақырып бойынша алған білімдерін есеп шығрағанда қолдана білу қабілеттерін дамыту.
Тәрбиелік: өз бетімен жұмыс істей білуге, шапшаңдыққа, тапқырлыққа тәрбилеу.
Мақсат: Оқулықтағы жаттығуларды орындай алу мақсаты көзделеді.
Құрал-жабдықтар,көрнекті құралдар: сызғыш, сызба плакаттар.
Сабақ түрі: жаңа білім алу сабағы.
Әдіс-тәсілдер: Лекция.
Сабақ барысы
Оқыту үрдісінің маңыздылығы:
1.Ұйымдастыру кезеңі.
2.Үй жұмысын тексеру.
Үйге берліген тапсырманы тақтаға жазғызып талқылау (оқушылар үйден шығара алмаған есептерді)
ДМ.(С тобы) АВС үшбұрышының АД, ВЕ, СҒ медианалары О нүктесінде қиылысады. |(ЕҒ) ⃗+(ДҒ) ⃗+(ДА) ⃗ |=? Мұндағы СА=10 см.
Шешуі: (ЕҒ) ⃗=1/2 (СВ) ⃗, : (ДҒ) ⃗=1/2 (СА) ⃗, (ДА) ⃗=(ДВ) ⃗+(ВА) ⃗=
=1/2 (СВ) ⃗+(ВА) ⃗.
|(ЕҒ) ⃗+(ДҒ) ⃗+(ДА) ⃗ |=|1/2 (СВ) ⃗+1/2 (СА) ⃗+1/2 (СВ) ⃗+(ВА) ⃗ |=
|(СВ) ⃗+1/2 (СА) ⃗+(ВА) ⃗ |=|(ВА) ⃗-(ВС) ⃗+1/2 (СА) ⃗ |= |(СА) ⃗+1/2 (СА) ⃗ |=
=|3/2 (СА) ⃗ |=3/2 |(СА) ⃗ |=3/2*10=15 см
Жаңа тапсырмаларды қалыптастыру:
I.Анықтама. а ⃗+в ⃗ векторларының скалярлық көбейтіндісі деп осы векторлардың ұзындықтарын олардың арасындағы бұрыштың косинусына көбейткендегі көбейтіндіні айтады. Екі вектордың скалярлық көбейтіндісінің белгіленуі: а ⃗*в ⃗.
Яғни, а ⃗*в ⃗=|а ⃗ |*|в ⃗ |*cos⁡α, ( 1) мұндағы α=∠(а ⃗*в ⃗). 2 сурет
в ⃗ cos⁡α=(а ⃗*в ⃗.)/(|а ⃗ |*|в ⃗ | ) (2)
О а ⃗ А
Қасиеттері:
1^0. а ⃗*в ⃗=в ⃗* а ⃗ (орын ауыстырымдылық)
2^0.а ⃗(в ⃗+с ⃗)=а ⃗в ⃗+а ⃗с ⃗ (үлестірімділік заңы)
3^0.κ(а ⃗*в ⃗)=(κа ⃗)в ⃗=κв ⃗(а ⃗) (көбейтіндінің үлестірімділік қасиеті)
4^0.а ⃗=0, онда а ⃗*в ⃗= 0 ⃗
5^0.а)Егер а ⃗⊥в ⃗; онда а ⃗*в ⃗=0
Дәлелдеуі: а ⃗⊥в ⃗; онда ∠(а ⃗в ⃗ )=〖90〗^0, яғни а ⃗*в ⃗=|а ⃗ |*|в ⃗ |*cos⁡〖〖90〗^0 〗=0
ә) Егер а ⃗*в ⃗=|а ⃗ |*|в ⃗ |*cos⁡α=0, (а ⃗≠0 ⃗ в ⃗≠0 ⃗) ,онда cos⁡α=0, бұдан α=〖90〗^0; а ⃗⊥в ⃗
II. i,j координаталық вектор. i ⃗*i ⃗=|i|*|i|*〖cos⁡0〗^0=|i|^2=1
j ⃗*j ⃗=|j|*|j|*〖cos⁡0〗^0=|j|^2=1.
. i ⃗*j ⃗=|i|*|j|*〖cos⁡90〗^0=0
III.Теорема: Екі вектордың скалярлық көбейтіндісі олардың сәйкес координаторларының көбейтіндісінің қосындысына тең.
Дәлелдеуі. а ⃗(а_1;а_2), в ⃗(в_1;в_2), а ⃗=а_1*i ⃗+а_2*j ⃗; b ⃗=b_1*i ⃗+b_2*j ⃗
а ⃗*в ⃗=(а_1*i ⃗+а_2*j ⃗)*( b_1*i ⃗+b_2*j ⃗)=а_1 b_1*i ⃗*i ⃗+а_1*b_2*i ⃗*j ⃗+а_2 b_1*i ⃗*j ⃗+а_2*b_2*j ⃗*j ⃗=а_1 b_1 |i ⃗ |^2+а_1*b_2*0+а_2*b_1*0+а_2 b_2 |j ⃗ |^2=а_1 b_1+а_2*b_2
а ⃗*в ⃗=а_1 b_1+а_2 b_2 (3)
Дербес жағдай: в ⃗=а ⃗ болса ,а ⃗*в ⃗=а ⃗*а ⃗=а ⃗^2
а ⃗*а ⃗=|а ⃗ |*|а ⃗ |*cos⁡0= а ⃗^2 ; а ⃗ - векторының скалярлық квадраты. а ⃗^2=〖|а ⃗ |〗^2
cos⁡α=(а_1 b_1+а_2 b_2)/(√(а_1^2+а_2^2 )*√(в_1^2+в_2^2 )) (4)
Жаңа білімді бекіту: Есептер шығару
№1 Үшбұрыштың А(1;1), В(4;1), С(4;5) төбелері берілген, үшбұрыш бұрыштарының косинусын есептеңдер. (Шәкілікова. Геометрия 9-сынып. №70)
Шешуі: 1. (АВ) ⃗(4-1;1-1)=(АВ) ⃗(3;0)
(АC) ⃗(4-1;5-1)=(АC) ⃗(3;4)
(CА) ⃗(1-4;1-5)=(CА) ⃗(-3;-4)
(ВA) ⃗(-3;0),
(ВC) ⃗(4-4;5-1)=(ВC) ⃗(0;4); (CB) ⃗(0;-4)
5 С

А В
0 1 4


2. (ВА) ⃗*(ВС) ⃗=|(ВА) ⃗ |*|(ВС) ⃗ |*cos⁡(((ВА) ⃗*(ВС) ⃗ ) ̂ )
(ВА) ⃗*(ВС) ⃗=√(〖(-3)〗^2+0^2 )*√(0^2+4^2 )*cos⁡α 〖cos∠〗⁡〖В=(((-3;0)) ⃗*((0;4)) ⃗)/(3*4)〗=(0+0)/12=0; α=〖90〗^0
(АВ) ⃗*(АС) ⃗=|(АВ) ⃗ |*|(АС) ⃗ |*cos⁡α . cos⁡α⁡〖=( (АВ) ⃗*(АС) ⃗)/(|(АВ) ⃗ |*|(АС) ⃗ | )= (((3;0)) ⃗*((3;4)) ⃗)/(√(9+0)*√(9+16))=(9+0)/(3*5) =3/5 〗
(СА) ⃗*(СВ) ⃗=|(СА) ⃗ |*|(СВ) ⃗ |*cos⁡β; cos⁡β=( (СА) ⃗*(СВ) ⃗)/(|(СА) ⃗ |*|(СВ) ⃗ | )= (((-3;-4)) ⃗*((0;-4)) ⃗)/(√(9+16)*√16)=(0+16)/(5*4) =4/5
Жауабы: 0; 3/5;4/5.
№2. (Шыныбеков. Геометрия 9-сынып . №121)
Егер |а ⃗ |=|в ⃗ | және а ⃗⊥в ⃗ болса, онда а ⃗+2в ⃗ және 2а ⃗+в ⃗ векторларының арасындағы бұрышын табыңдар.
Шешуі: а ⃗⊥в ⃗, |а ⃗ |=|в ⃗ |=m =>|а ⃗+2в ⃗ |=|2а ⃗+в ⃗ |=√5 m
(а ⃗+2в ⃗)*( 2а ⃗+в ⃗) =2а ⃗^2+2b ⃗^2+5(а ⃗*в ⃗)=4m^2
∠ (а ⃗+2в ⃗,2а ⃗+в ⃗)=4
(а ⃗+2в ⃗)*(2а ⃗+в ⃗ )=|а ⃗+2в ⃗ |*|2а ⃗+в ⃗ |*co s⁡γ=(√5*m)*(√5*m)*co s⁡γ
4m^2=5m^2*co s⁡γ co s⁡γ=(4m^2)/(5m^2 )=4/5
Жауабы: 4/5.
№3. (Шәкілікова. Геометрия 9- сынып №84)
а ⃗(1;2) және в ⃗(0,5;1)векторлары берліген. а ⃗+λв ⃗ векторы в ⃗ векторына перпендикуляр болатындай λ санын табыңдар.
Жауабы.-2. .
Қосымша есептер: №116; №117 (Шыныбеков. 9- сынып)

№116. Егер l ⃗_1 және l ⃗_2 бірлік векторлары үшін (l ⃗_1∧l ⃗_2)=α болса, онда l ⃗_1 және l ⃗_1+l ⃗_2 векторлары арасындағы бұрышты табыңдар. Жауабы. ∝/2
№117. Егер l ⃗_1 және l ⃗_2 өзара перпендикуляр бірлік векторлар болса, онда а ⃗=2l ⃗_1-l ⃗_2,
в ⃗=l ⃗_1+2l ⃗_2 деп алып, |а ⃗ |, |в ⃗ |, |а ⃗+в ⃗ |, |а ⃗-в ⃗ | сандары мен а ⃗+в ⃗ және а ⃗-в ⃗ векторлары арасындағы бұрышты табыңдар. Жауабы.900
Үйге тапсырма беру: №69, №72, №81. (Шәкілікова. 9- сынып) . 7- жұмыс, 3,4-нұсқа (ДМ). №123. (Шыныбеков).
Өздік жұмысын алу: (ДМ. 7- жұмыс. 1,2 – нұсқа)
Оқушыларды бағалау: жетістіктері мен кемшіліктерін атап айту.
Сабақты қорытындылау: Өтілген тақырыптың негізгі түйінін сұрау.
Категория: Математика | Добавил: гульнараж (2015-03-28)
Просмотров: 1070 | Рейтинг: 0.0/0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Воскресенье, 2017-04-30, 0:25 AM
Приветствую Вас Гость

Форма входа

Категории раздела

Русский язык и литература [1513]
Школьный психолог [519]
История [736]
Опыт [497]
Научная кафедра [217]
Воспитание души [232]
Мастер-класс [219]
Семья и школа [178]
Компьютер-бум [254]
Английский язык [808]
Великие открытия [20]
Университет здоровья [129]
Математика [1179]
Химия [385]
Классному руководителю [657]
Биология [593]
Думаем, размышляем, спорим [95]
Казахский язык и литература [1804]
Краеведение [93]
Начальная школа [4008]
Беседы у самовара [16]
Мировая художественная культура [39]
Новые технологии в обучении [378]
Сельская школа [73]
Профильное обучение [71]
Демократизация и школа [24]
Физика [302]
Экология [184]
Дошколенок [1572]
Особые дети [280]
Общество семи муз [57]
Школа и искусство
Уроки музыки [641]
Авторские разработки учителя музыки СШ № 1 г. Алматы Арман Исабековой
География [463]
Мой Казахстан [234]
Школьный театр [70]
Внеклассные мероприятия [1195]
Начальная военная подготовка, гражданская оборона, основы безопасности жизнедеятельности [86]
ИЗО и черчение [218]
Физическая культура [536]
Немецкий язык [52]
Технология [299]
Самопознание [402]
Профессиональное образование [108]
Школьная библиотека [81]
Летний лагерь [15]
Дополнительное образование [34]
Педагогические программы [7]

Социальные закладк

Поиск

Друзья сайта

Академия сказочных наук

 • Театр.kz

 • /li>
 • Обратная связь

  Имя отправителя *:
  E-mail отправителя *:
  Адрес веб-сайта:
  Тема письма:
  Текст сообщения *:
  Оценка сайта:

  Статистика

  Рейтинг@Mail.ru