Коллеги - педагогический журнал Казахстана

Учительские университеты

Главная » Статьи » В помощь учителю » Казахский язык и литература

"Менің ойыншықтарым" технологиялық карта. Ересек тобы.
Мақсаты: Ойын- түріндегі мәселе шешу жағдайы барысында балалардың меңгерген сөздердін еркін қолдануын итермелеу.
Цель: Содействовать самостоятельному и свободному использованию детьми в устной разговорной речи изученных слов
через создание проблемно-игровых ситуаций.
Міндеттері:
«Зат +сын есім», «сан есім+ зат есім», «есімдік+ зат есім+ сын есім» типті сөз тіркестер, жай және күрделі сөйлем құратып, НЕШЕ? ҚАНША? НЕДЕН ЖАСАЛҒАН? ҚАНДАЙ? сияқты сұрақтарды түсіне жауап беру білу қабілеттерін қалыптастыру, байланыстырып сөйлеу тілін дамыту;
Спсобствовать умению понимать и давать ответы на вопросы СКОЛЬКО? ИЗ ЧЕГО ИЗГОТОВЛЕН? КАКОЙ?
Развивать связную устную речь через построение словосочетаний, простых и распространенных предложений типа «прилаг.+сущ.», «числит.+сущ.», «указ.мест.+сущ.+прилаг.».
Балалардың логикалық ойлауын, жатқа мәнерлеп оқу білуін жетілдіру;
Совершенствовать логическое мышление, выразительное чтение;
Топтамада жұмыс істей білуге дағдыландыру;
Прививать навыки работы в мини-группах;
Қайырымдылық істерді түсіне өздігінен жанындағы адамдарға мейірімділікпен қарау білуге тәрбиелеу.
Учить видеть и понимать добрые дела, воспитывать желание проявлять доброту к окружающим людям,
Сөздік жұмысы:
«Ойыншықтар» тақырыбының лексикалық қоры, іс-қимыл білдіретін етістік-сөздері, Ермек Өтетлеұлы (жазушыдың аты-жөні).
Словарная работа: сруктурные единицы лексической темы «Игрушки», слова- глаголы, Ермек Отетлеуов (имя, фамилия писателя).
Көрнекілік:
Монитор, видеожазба, жануарлардың жалпақ фигураларымен бірге үлкен ландшафтар бейнесі, лото-карталар («Неден жасалған» дидактикалық ойын), түрлі-түсті жол (ТРИЗ әдісі бойынша), перфокарталар, Луллия дөңгелегі.
Оборудование: Монитор-экран, видеозапись, , карты-лото (дидактическая игра «из чего изготовлен?»), разноцветная дорожка (по ТРИЗу), УМК (индивидуальные тетради), разноуровневые перфокарты, кольца Луллия.
1. Ұйымдастыру- мотивациялық кезең.
Мотивационно-побудительный этап.
[/b]1. Шаттық шеңбері «Саған арнаған лебізім»
Мақсаты: балалардың бір-біріне деген жылы сезімін ояту.
Круг радости «Мне в тебе нравится...»
Цель: пробудить в детях чувство доброжелательности к друг другу.
Ұзындығы – 2 мин.
Балалар шеңбер жасап тұрады. Мұғалім қолына үлкен ойыншық жүректі алып, он жақтағы балаға бір қысқа лебіз айтып береді: «сенің бүгінгі көйлегін өте әдемі» т.с. Ол бала өз кезегімен әрі тұрған балаға сөзін айтады, т.с жалғаса береді.
Ескерту: айтқысы келмеген баланы күштемеу керек.
2. Ойын мәселесін туғызу «Бейнехаты»
Мақсаты: балалардың алдына мәселе қойып, бүгінгі сабақта атқаралатын жұмысқа кірістіру.
(Мұғалім электронды түрінде жазылған хатты DVD-ге қосады)
Создание игровой проблемной ситуации «Пришло видеописьмо»
Цель: введение детей в тему, в содержание занятия.
(педагог использует DVD для просмотра письма, записанного на электронный носитель)
Балалар теледидардың жанына келіп, бір үзіндіні көреді: қолында саңдығы бар келе жатқан бір Ағай:
- Мен Е.Өтетлеу атамыздың «Бақшаға жақсы аға...»өленінің түскен Ағаймын. Сендерге, қымбатты балалар, сыйлықтар әкеле жатырмын. Ал сендер болса, мен жеткенше тапсырмаларымды орындап қойыңдар. Жарайма, балалар?
- Кездескенше, кішкентай достарым!
Ұзындығы – 1 мин.
2.
Ұйымдастыру-іздену кезеңі [b]
Ойын тапсырма «Жыл мезгілі» (Луллия дөңгелек әдісі )
Мақсаты: балалардың өздігінен байланыстырып сөйлеу тілін дамыту, қыс туралы білімдерін тиянақтау.
Балалар суретше берілген сипаттамалар бойынша жыл мезгілі туралы айтып беруге тырысады.
2. Перфокарталар бойынша жекелей жұмыс.
Мақсаты: баланың өз бетімен жұмыс істей білу және бір-бірінің жұмысын бағалай білуге дағдыландыру.
Индивидуальная работа по перфокартам.
Цель: приучать детей к самостоятельной работе, формировать умения оценивать свои возможности и работу других.
Балалар үстел басына отырып әр деңгейлік тапсырмаларды орындайды.
Ұзындығы – 3 мин.
3. Сергіту сәті «Көлбең-көлбең көлеңке...»
Мақсаты: балалардың қимыл-қозғалыс белсенділігін қанағаттандыру, елестету, шығармашылық қабілеттерін дамыту.
Дннамическая пауза «Көлбең-көлбең көлеңке...».
Цель: удовлетворение двигательной активности детей, развитие воображения, творческой активноти.
Ұзындығы – 1 мин.
Балалар шеңбер жасап , жатқа айтып тұрған тақпақты қимылдармен сүйемелейді:
Көлбең, көолбең, көлеңке. (балалар колдарын жоғары көтеріп,
Көлбеңдеген көлеңке. жан-жаққа шайқайды)
Кәне6 қатар тұрайық, (қатар-қатар тұрады)
Біз көлеңке болайық.
Көлбең, көлбең, көлеңке. (қолдарын тағы жоғарыда шайқайды)
Көлбеңдеген көлеңке.
Мысық қалай жүреді, (мұғалім сөйтіп сұрайды)
Кім көрсете біледі?
-Мен көрсетем! (ай0ысы келген бала , керік және
т.б. жануар-аңның жүрісін көрсетуге
ұмтылады).
Ескерту: мысықтың орнына осылайша тағы басқа жануарды кезекпен айтуға болады.
4. Дәптермен жұмыс . Әліппе-дәптер № 1, 42 бет.
Мақсаты: балаларды оқи , тыңдау білуге машықтандыру,
Работа в УНК. Азбука-тетрадь № 2, 42 стр.
Цель: продолжать прививать навыки работы в тетради, умение слушать, читать ( в соответствие с уровнем обученности).
Ұзындығы – 3 мин.
Балалар дәптерлерін айтқан бетте ашады. Біреуі сөйлемдерді оқиды.
Оқып болғаннан, мәтінде кездескен ойыншықтарды, неден жасалғанын балалар атап береді.
5. Дидактикалық ойын-тапсырма «Неден жасалған?»
Жүргізу түрі – топтама жұмыс.
Мақсаты: ЖҰМСАҚ, ТЕМІРДЕН ЖАСАЛҒАН, ПЛАСМАСТАН ЖАСАЛҒАН, АҒАШТАН ЖАСЛҒАН, РЕЗЕҢКЕ сөздерін бекітіп, ауыз-екі сөйлемде қолдануға жаттықтыру.
Дидактическая игра «Из чего изготовлена?»
Форма организации работы: по подгруппам.
Цель: закрепить слова, обозначающие качественный признак игрушек, использовать их в связной устной речи.
Ұзындығы – 5 мин.
Балалар шағын топтарға бөлініп, «Неден жасалған» ойын-тапсырмасын орындауға кіріседі.
Мазмұны: үлкен картаның торларында ойыншықтар суреттері бейнеленген. Өз ойлары бойынша ойыншық неден жасалғанын анықтап, картаға қосымша беріліп отырған сөз белгілерімен балалар торларды жабады. Осы кезде «зат есім+ сын есім» сөз тіркесін құрастырып сөйлейді. М-лы, « ойыншық керік ағаштан жасалған» т.с.
Картаны бірінші боп толтырған топтама мадақталады.
6. Дидактикалық ойын «Түрлі-түсті жол» (ШЕШШ бойынша)
Мақсаты: балалардың сыңдық ойлау қабілетін дамыту, байланыстырып сәйлеу тілін арттыру.
Дидактическая игра «Разноцветная дорожка» (по ТРИЗу
Цель: развивать критическое мышление ребенка, связную речь.
Ұзындығы – 7 мин.
Ойын кілем үстінде ойнатылады. Қызықтыру үшін екі «жол» беріп ,жарыс түрінде жүргізуге болады.
Мазмұны: ұзын әр түстерден құралған картон жолдың үстінен балалар түссіз суф(слюда, қатты су қағаз т.с) материалдан қиылған ойыншық бейнелерін жылжыта бастайды. Қызыл түсті жолдан өте «ойыншық (атуы) қызыл», қоңырдан өтсе «ойыншық қоңыр» жалғастырып айта береді. Бірінші болып тез айтып шыққан бала жолды да тез «өтіп» женімпаз болып аталады.
Ойынды қорытындылап, мұғалім балаларға: «айналадағы заттар бір түсті болса ма?» деген ой салады. Балалар оның жағымды және жағымсыз жақтарын талқылап, біраз ойларын айтады.
[b]3.Рефлексиялы- түзету кезең.
Рефлексивно- корригируюший этап[b]
1. «Ағай келді...» ойын сәті.
Мақсаты: балалардың бойында бір-біріне, жалпы адамға мейірімділікпен қарау көз қарасын тәрбиелеу; балалардың байланыстырып сөйлеу тілін жетілдіру.
Игровой сюрпризный момент «Пришел Ағай...»
Цель: воспитывать у детей доброту к окружающим; совершенствовать связную речь.
Ұзындығы – 2 мин.
Есікті тақылдатып, Ағай кіреді:
- Қайырлы күн, балалар!
Балалар Ағайға қол беріп, сәлемдерін береді:
- Амаңсыз ба, Ағай!
- Сәлеметсіз бе, Ағай!
- Қош келдіңіз, Ағай!
Ағай халдарын сұрап, әкелген сыйлығын берер алдында, өзі туралы Е.Өтетелеуұлының «Бақшаға жақсы аға...» өленін жатқа айтып беруді сұрайды.
Балалар Ағайды шеңберге алып, тақпақты мәнерлеп оқып береді.
Содан соң балалар саңдықтан ойыншықтарды таңдап алуға мәжбұр болады.
Ағай:
- Кім қандай ойыншық алды, айтып беріңдерші?
- Мен доп алдым. Доп үлкен, қызыл, резеңке,- деп, балалар толығымен жауап береді.
Ағай мен мұғалім сөйтіп бірнеше баладан сұрайды.
2. Мұғалім сұрақ қояды:
- Балалар, қалай ойлайсыңдар, Ағай неліктен сендерге ойыншықтар әкеп жатыр?
Мұғалім сонда бір-біріне жай кезде де мейірімді, қайырымды болу білуге шақырады.
2. Учитель ставит вопрос:
- Дети, как вы думаете, почему Ағай решил прийти в садик и подарить чужим детям игрушки?
Подводя итог рассуждениям детей, учитель подводит к мысли, что настоящяя доброта, любовь не делит людей на чужих и родных.
Ұзындығы – 2 мин.
Балалар өз ойларын айтады.
Дети высказывают свои мысли, предположения.

Сабақ аяғында балалар Ағайға үлкен рахметін айтып, ризашылығын білдіреді.
Дети благодарят, фотографируются с ним на память.
Категория: Казахский язык и литература | Добавил: zhanmaral (2016-03-02) | Автор: Махметова Жанмарал Какауовна E
Просмотров: 802 | Теги: в детском саду, казахский язык | Рейтинг: 1.0/1
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Четверг, 2018-04-19, 12:55 PM
Приветствую Вас Гость

Форма входа

Категории раздела

Русский язык и литература [1555]
Школьный психолог [531]
История [755]
Опыт [523]
Научная кафедра [226]
Воспитание души [250]
Мастер-класс [230]
Семья и школа [183]
Компьютер-бум [262]
Английский язык [832]
Великие открытия [25]
Университет здоровья [134]
Математика [1232]
Химия [392]
Классному руководителю [675]
Биология [599]
Думаем, размышляем, спорим [101]
Казахский язык и литература [1853]
Краеведение [98]
Начальная школа [4088]
Беседы у самовара [20]
Мировая художественная культура [44]
Новые технологии в обучении [389]
Сельская школа [79]
Профильное обучение [82]
Демократизация и школа [28]
Физика [311]
Экология [189]
Дошколенок [1645]
Особые дети [298]
Общество семи муз [61]
Школа и искусство
Уроки музыки [653]
Авторские разработки учителя музыки СШ № 1 г. Алматы Арман Исабековой
География [482]
Мой Казахстан [240]
Школьный театр [75]
Внеклассные мероприятия [1226]
Начальная военная подготовка, гражданская оборона, основы безопасности жизнедеятельности [101]
ИЗО и черчение [224]
Физическая культура [561]
Немецкий язык [56]
Технология [307]
Самопознание [418]
Профессиональное образование [120]
Школьная библиотека [87]
Летний лагерь [19]
Дополнительное образование [52]
Педагогические программы [15]

Социальные закладк

Поиск

Друзья сайта

Академия сказочных наук

  • Театр.kz

  • /li>
  • Статистика

    Рейтинг@Mail.ru